Gå til hovedindhold

0.-3. klasse

I indskolingen har vi fokus på at give eleverne grundlæggende færdigheder og gode vaner for skolearbejdet.

 • Læs op

Indhold

  I indskolingen er vi optaget af at skabe gode klassefællesskaber helt fra eleverne starter i skole og at give eleverne gode arbejdsvaner. Vi prioriterer, at klassepædagogerne er med i undervisningen i mange lektioner om ugen. Derved skabes der bl.a. muligheder for at lave holdundervisning og at styrke det faglige klassefællesskab.

  Læsevejleder og matematikvejleder følger sammen med lærerne elevernes udvikling i dansk og matematik, og vejlederne deltager i løbet af året i klassens undervisning for at kunne give faglig støtte til elever, der har brug for det, og for at skabe mulighed for holddeling.

  En gang om ugen har vi fællessamling for alle elever fra 0.-5. klasse. Her synger vi sange, spiller teater, hører historier, fejrer ugens fødselarer og meget andet. Eleverne oplever her fællesskabet på tværs af klassetrin.

  Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

  Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

  Sidst opdateret: 1. december 2023