Gå til hovedindhold

4.-6. klasse

I 4.-6. udvikler eleverne deres grundlæggende færdigheder og anvender dem i nye fag.

 • Læs op

Indhold

  I mellemtrinsalderen får eleverne en del nye fag som håndværk og design, tysk og madkundskab. Eleverne udvikler fortsat deres færdigheder i dansk og matematik, men de skal nu i høj grad også bruge disse grundlæggende færdigheder i de andre fag.

  Der sker en udvikling fra, at eleverne har brug for tydelig styring fra de voksne, til at eleverne i højere grad bliver indre styrede og selv i højere grad kan tage ansvar. Vi ved dog, at børn i mellemtrinsalderen fortsat har brug for tydelig rammesætning, der er med til at skabe tryghed og genkendelighed i hverdagen.

  Læsevejleder og matematikvejleder følger fortsat elevernes progression, og de deltager også løbende i klassernes undervisning.

  1. og 5. klasse deltager i den ugentlige fællessamling for alle elever fra 0.-5. klasse. Her synger vi sange, spiller teater, hører historier, fejrer ugens fødselarer og meget andet.

  Som forældre kan du forsøge at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

  Sidst opdateret: 1. december 2023