Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

På Sødalskolen er der plads til alle. Vi bestræber os på at undervisningen er varieret og tilpasset det enkelte barns behov.

 • Læs op

Indhold

  Sødalskolen bygger sin pædagogik på, at læring sker før, under og efter.

  Effekten af undervisningen afhænger af:

  • At være godt forberedt og dermed motiveret til at lære nyt stof
  • At være aktiv deltager i undervisningen
  • Sikre det lærte omsættes i fremtiden til videre brug

  Det betyder at:

  • Vi forbereder vores elever ved at have rettet vores opmærksomhed på sprogets nuancer i de forskellige fag, således får de et sprog til at begribe de enkelte fag
  • Der kommer handling på, dermed bliver der en praksisfaglighed
  • Vi gør det tydeligt, at der er lært nyt og refererer til, når ny viden bringes i spil i andre sammenhænge

  Efterår og forår holder vi elevsamtaledage med efterfølgende forældresamtaler. Her taler lærere og pædagoger med den enkelte elev omkring dennes faglige udvikling og trivsel på skolen. Et stærkt og vigtigt værktøj til at sikre, der tages udgangspunkt i den enkelte elev helt tæt på.

  Det er vigtigt, at alle elever oplever faglig progression. Derfor har vi to gange om året læringskonferencer om alle klasser. Her deltager klassens dansk- og matematiklærer, læsevejleder, matematikvejleder og dsa-vejleder. På baggrund af test og lærerens øvrige iagttagelser fokuserer vi på den enkelte elevs faglige progression, og vi fastlægger evt. tiltag i klassen f.eks. støttetimer med vejleder.

  Alle klasser har i løbet af ugen lektioner, hvor der er to lærere i klassen. Det kan være to af klassens faste lærere, der har timer sammen, eller det kan være en af vores vejledere, der deltager i undervisningen. Det giver mulighed for bl.a. holddeling.

  Vi ved, at børn lærer børn betyder læring for alle børn. Store og små klasser arbejder sammen i løbet af skoleåret til gavn for fagligheden og fællesskabet.

  Inddragelse af ny teknologi i undervisningen prioriteres, både til understøttelse ved faglige vanskeligheder, som fagligt arbejdsredskab og som kreativt udtryksmiddel.

  Vi har et dygtigt personale, som løbende opkvalificeres via uddannelse og vidensdeling. Et personale som er optaget af at skabe optimal læring for eleverne i et samarbejde med hinanden, elever og forældre.

  Sidst opdateret: 14. juni 2024