Sødalskolen bygger sin pædagogik på, at læring sker før, under og efter.

Effekten af undervisningen afhænger af:

  • At være godt forberedt og dermed motiveret til at lære nyt stof
  • At være aktiv deltager i undervisningen
  • Sikre det lærte omsættes i fremtiden til videre brug

Det betyder at:

  • Vi forbereder vores elever ved at have rettet vores opmærksomhed på sprogets nuancer i de forskellige fag, således får de et sprog til at begribe de enkelte fag
  • Der kommer handling på, dermed bliver der en praksisfaglighed
  • Vi gør det tydeligt, at der er lært nyt og refererer til, når ny viden bringes i spil i andre sammenhænge

Efterår og forår holder vi elevplansdage med efterfølgende forældresamtaler. Her taler lærere og pædagoger med den enkelte elev omkring dennes faglige udvikling og trivsel på skolen. Et stærkt og vigtigt værktøj til at sikre, der tages udgangspunkt i den enkelte elev helt tæt på.

Vi ved, at børn lærer børn betyder læring for alle børn. Store og små klasser arbejder sammen i løbet af skoleåret til gavn for fagligheden og fællesskabet.

Inddragelse af ny teknologi i undervisningen prioriteres, både til understøttelse ved faglige vanskeligheder, som fagligt arbejdsredskab og som kreativt udtryksmiddel.

Vi har et dygtigt personale, som løbende opkvalificeres via uddannelse og vidensdeling. Et personale som er optaget af at skabe optimal læring for eleverne i et samarbejde med hinanden, elever og forældre.