Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Er dit barn i vanskeligheder, det være sig personligt, socialt eller fagligt, vil der altid blive taget hånd om dette i samarbejde med jer forældre.

 • Læs op

Indhold

  Konkret vil dette ske efter følgende model:

  • Lærere og pædagoger søger først at forstå og afhjælpe udfordringerne i fællesskab
  • Lærere og pædagoger søger råd og vejledning hos ledelse og PPR ved et K-møde (konsultationsmøde). Her drøftes barnets problemstillinger og pædagogiske tiltag iværksættes:
   • Ved faglige vanskeligheder inddrages skolens vejledere. Lærerne og pædagogerne bliver her vejledt, og barnet kan eventuelt visiteres til gruppeforløb i vores støttecenter. Der kan gives IT-kompenserende hjælpemidler ved behov.
   • Ved personlige og sociale vanskeligheder inddrages vores AKT personale, både med vejledning af forældre, personale og samtaler med barnet/gruppe af børn.
  • Afhjælpes barnets problemstillinger ikke, kan PPR involveres og observere eller i sidste instans lave en psykologisk tests af barnet for herved at belyse barnets problemstillinger.
  • Det sker også, at skolens ledelse i samarbejde med forældrene foranstalter et netværksmøde med familieafdelingen. Dette sker, hvis problemstillingerne rækker udenfor skoletiden og ind i hjemmet. Familieafdelingen har forskellige tiltag der kan iværksættes, som hjælp til forældrene.

   

  Sidst opdateret: 1. december 2023