Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Et tillidsfuldt og forpligtende forældresamarbejde er centralt for et godt skoleforløb.

 • Læs op

Indhold

  Samarbejdet mellem skole og forældre har stor værdi for barnets skolegang. Det er vigtigt for os, at I som forældre oplever samarbejdet som meningsfuldt. Som skole sætter vi rammen for skole-hjem-samarbejdet, og vi har det professionelle ansvar for samarbejdet. 

  Vores forventninger til dig som forælder er, at:

  • Du indgår i en konstruktiv dialog med skolens medarbejdere og de andre forældre
  • Du følger med i dit barns skoleliv på Aula
  • Du deltager i arrangementer og møder
  • Du støtter op om, at du og dit barn har medansvar for skolens værdier.
  • Du sørger for, at dit barn møder læringsparat i skole.

  Som forælder kan du forvente, at:

  • Vi løbende orienterer jer om dit barns udvikling og trivsel.
  • Vi holder elevsamtaler med dit barn
  • Vi inviterer til forældremøde en gang om året
  • Vi inviterer til skolehjemsamtaler to gange om året og derudover samtaler efter behov.

   Du er altid velkommen til at kontakte os.

  Sidst opdateret: 14. juni 2024