Sødalskolen er en mangfoldig skole. Vi rummer hele verden og en lille bid af en fremtid, hvor vi knytter bånd og kendskab på kryds og tværs af nationaliteter og kulturer. Alt sammen i en dansk kontekst med danske traditioner.

Vores skole ligger smukt tæt på skov og sø. Vi er stolte af vores flotte rammer, og derfor inddrager vi eleverne i at vise respekt og passe på vores skole. I de kommende år bygger vi ny skolegård.

Vores mål er, at vores elever kan se, når faglighed er til stede, og de opsøger fagligt dygtige mennesker, som kan inspirere til at blive dygtige til noget.

Vores mål er også, at vores elever:

  • ved hvad fællesskabet er
  • kender fællesskabets værdi
  • byder ind i fællesskabet

Det gør vi for at sikre, det lykkes.

Faglighed

  • Vi italesætter, at vi er her for at lære
  • Vi har fagligt dygtigt personale
  • Vi arbejder med faglige fællesskaber

Fællesskab

  • Vi udnytter størrelsen på skolen til at lære hinanden at kende
  • Vi prioriterer traditioner, som samler skolen
  • Vi insisterer på samarbejde mellem skole og hjem

I hverdagen forpligtiger vi os på, at I kan se dette i jeres børns skole og SFO!