Der er en god stemning blandt børn og voksne, og vi tilstræber, at der er ro og tid til nærvær. Klassepædagogstrukturen, hvor den samme pædagog følger barnet fra 0.-3. klasse, giver kendskab til – og tryghed for den enkelte.

På Elsted skole er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi vil hinanden det bedste og hjælper hinanden med at passe på vores sted.

Det bærende i SFO er legen, og barnets lyst til at kaste sig ud i aktiviteter, som også de voksne brænder for og deler erfaringer ud af. Det pædagogiske valg af aktiviteter og samvær udspringer af behov, som vi ser i børnegruppen og i den tid, vi befinder os i. Der vil ofte være aktiviteter på tværs af alder, hvor store hjælper små. Børnene skal have masser af gode oplevelser.

Der er særlige aftenarrangementer for 3. klassegruppen.

Hver aldersgruppe har egen base. Det er stedet, hvor man møder ind eller måske vender tilbage til om eftermiddagen for at få hjælp, trøst eller spise sin madpakke. Det er også dér man finder en voksen eller en jævnaldrende at snakke, læse eller spille med.

Vi befinder os i et inspirerende miljø både ude omkring skolen, og inde, i lokaler som er delt mellem undervisning og fritid. SFO’en er orienteret mod et stort grønt område med boldbaner, et lille skovområde, masser af huler og et lukket bål- og værkstedsområde, som vi kalder Pileengen.

I samarbejde med forældrene har vi hele tiden fokus på de bløde værdier: At børnene udvikler stærke sociale kompetencer og bliver i stand til at være vedholdende og fokuserede. At vi hos børnene ser selvtillid, tålmodighed, selvkontrol, pligtopfyldenhed, ansvarlighed og samvittighedsfuldhed. At børnene i det hele taget udviser ansvarlighed for fællesskabet.

Vi sætter pris på masser af udeliv og bevægelse samt kreative aktiviteter. Vi har særlige traditioner som fx Fed Fredagsfester, rollespilsuger, koncerter og markedsdage. Vi tilstræber, at der er balance mellem børnenes frie valg og egne ideer samt faste og mere forpligtende aktiviteter i SFO’en. Vi vægter processen i børnenes aktiviteter og støtter dem i deres egen udvikling frem mod at blive selvstændige og livsduelige individer.

Vi har som pædagoger og lærere har et tæt samarbejde og er organiseret i klasseteams. Det fælles fokus er det enkelte barns – og klassens trivsel. Vi deltager sammen i forældresamtaler og ved klassemøder.

Det skal være rart for forældre at komme i SFO’en, og vi tilstræber at have en stærk forældreinvolvering og et højt informationsniveau, så børnene oplever engagerede, indlevende og samarbejdende pædagoger og forældre.

Åbningstider

Mandag - tirsdag: kl. 6:30 - 8:00 og 13:25 - 17:00
Onsdag - torsdag: kl. 6:30 - 8:00 og 14:10 - 17:00
Fredag: kl. 6:30 - 8:00 og 13:25 - 16:30

I skoleferier og på skolefridage:

Mandag - torsdag kl. 6:30 - 17:00
Fredag kl. 6:30 - 16:30

Sådan får du plads i SFO

1. maj: Åbent hele dagen
Grundlovsdag: Åbent indtil kl. 12

Alle børn fra 0. til og med 3. klasse er garanteret en plads i SFO. Du skal bruge Digital Pladsanvisning til at få en plads.

Skriv dit barn op her eller læs mere på aarhus.dk.

Kontakt os

Se under menupunktet kontakt os.