Vores værdigrundlag ’Faglighed og fællesskab’ understøtter alle elevers sociale udvikling og trivsel.

Vi arbejder med dette for den enkelte, på klassen, på årgangen og fælles på skolen.

Her er nogle eksempler:

  • FACE:IT for forældre og børn på 0. årgang
  • Elevplansdage/elevsamtaler på alle årgange
  • Elever hjælper hinanden til gode pauser

Kendskab giver venskab/- et tilbagevendende tema på fællessamlinger!

Vi er en mangfoldig skole som:

  • Lærer eleverne respekt for hinanden
  • Er vedholdende I, at vi altid skal bruge dialogen til at forstå hinanden

Du kan læse om håndtering af mobning i vores antimobbestrategi: