Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 83% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 79% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Overgang fra daginstitution til skole
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Tilrettelægge undervisningen efter dit barns behov
 • Styrke dit barns personlige kompetencer

I SFO er der særlig tilfredshed med:

 • SFO'ens åbningstider
 • SFO'ens åbningstider
 • At styrke dit barns kreativitet og fantasi
 • At forebygge og begræse mobning i SFO'en
 • Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole
 • Personalets pæagogiske indsats i forhold til dit barn

Elevtrivsel

Elevtrivsel viser særlig tilfredshed her:

 • Glad for dine lærere
 • Lærere er gode til at hjælpe dig i skolen
 • Elever kan lide pauserne i skolen
 • Elever lærer noget spændende i skolen
 • Elever er glade for Sødalskolen
 • Elevernes prøveresultater

Kvalitetsrapport

Eleverne på Sødalskolen klarer sig godt ved folkeskolens prøver. Vi arbejder altid med at diffenteriere vores undervisning, så alle bliver så dygtige, som de kan.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • Sproglig udvikling og samskabelse

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.