Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 83% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 79% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • Overgang fra daginstitution til skole
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Tilrettelægge undervisningen efter dit barns behov
 • Styrke dit barns personlige kompetencer

I SFO er der særlig tilfredshed med:

 • SFO'ens åbningstider
 • SFO'ens åbningstider
 • At styrke dit barns kreativitet og fantasi
 • At forebygge og begræse mobning i SFO'en
 • Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole
 • Personalets pæagogiske indsats i forhold til dit barn

Elevtrivsel

Elevtrivsel viser særlig tilfredshed her:

 • Glad for dine lærere
 • Lærere er gode til at hjælpe dig i skolen
 • Elever kan lide pauserne i skolen
 • Elever lærer noget spændende i skolen
 • Elever er glade for Sødalskolen
 • Elevernes prøveresultater

Kvalitetsrapport

Eleverne på Sødalskolen klarer sig godt ved folkeskolens prøver. Vi arbejder altid med at diffenteriere vores undervisning, så alle bliver så dygtige, som de kan.

Se mere i skolens kvalitetsrapport.

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • Sproglig udvikling og samskabelse

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.