Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Aktuelt er vi optagede af at arbejde med principper for Sødalskolen og skabe kendskab til vores skole i hele distriktet.

 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsesmøder

  Der afholdes cirka 8 skolebestyrelsesmøder hvert skoleår.

  Dagsorden til møderne udsendes af skoleleder og referaterne gøres offentlig tilgængelige på hjemmesiden.

  2 gange om året inviteres SFO-forældrerådet med til skolebestyrelsesmøde. Repræsentanter fra elevrådet inviteres også med til alle møderne, men deltager kun i relevante punkter på dagsordenen.

  Kontakt

  Vil du i kontakt med skolebestyrelsen, så skriv venligst til skolens mail (sda@mbu.aarhus.dk). Herefter vil du blive kontaktet af skolebestyrelsen.

  Kompetencer, referater og principper

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

  Formand

  Formand

  Ihssane Bokada

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 2., 5., 7. og 9. årgang, valgt frem til august 2026

  Forældrerepræsentanter gældende fra den 1. august 2020 - 2024

  Forældrerepræsentant

  Fatima Taha

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 4. og 9. årgang

  Forældrerepræsentant

  Eva Lorentzen

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 2. og 4. årgang

  Forældrerepræsentant

  Sara Tabaja

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 2. og 8. årgang

  Forældrerepræsentant

  Zobaide Abbes

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 3. og 9. årgang

  Forældrerepræsentanter gældende fra den 1. august 2022 - 2026

  Forældrerepræsentant

  Bjarke Risager

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Barn på 2 .årgang

  Forældrerepræsentant

  Jeanette Maria Nymann

  Skolebestyrelsen på Sødalskolen

  Børn på 6. og 8. årgang

  Sidst opdateret: 15. maj 2024